Dyżur wakacyjny- lipiec 2023

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Dyżur wakacyjny - Lipiec 2023

Kraków, 14/04/2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny lipiec 2023 r. jest wywieszona na drzwiach głównych przedszkola.  Rodzice dzieci z innych przedszkoli otrzymają wiadomość @ dot. wyników rekrutacji.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny w lipcu 2023 r. została zakończona. Przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami. 

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji przedszkola podczas dyżuru otrzymają Państwo w późniejszym terminie na prywatne @

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kraków, 31/03/2023 r.

Szanowni  Rodzice/ Opiekunowie dzieci spoza naszego przedszkola,

uprzejmie informuję, że dla Państwa  dzieci pozostało 10 wolnych miejsc.

O przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  dzieci uczęszczające  do przedszkoli, które nie pracują przez 2 wakacyjne miesiące w naszej dzielnicy.

Składanie  wypełnionych kart zapisu na miesiąc lipiec z  pieczątką potwierdzającą  uczęszczanie dziecka  do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 w dniach:

03-04-2023r. do 06-04-2023r.  godz. 8.00 – 16.00

07-04-2023r.     godz. 8.00 –  13.00

Poniżej do pobrania karta zapisu na miesiąc lipiec:

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego – dyżur wakacyjny LIPIEC 2023 dla dzieci spoza naszego przedszkola

Serdecznie zapraszamy do Kubusiowego Przedszkola 🙂

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 31/03/2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dla dzieci z naszego przedszkola rekrutacja na dyżur wakacyjny w lipcu 2023 r. została zakończona. Złożone przez rodziców potwierdzenie woli kontynuacji uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie do dnia 30 marca 2023 r. jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.

Dla dzieci spoza naszego przedszkola pozostało 10 wolnych miejsc.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraków, 22/03/2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zapisy dla dzieci z naszego przedszkola odbędą się:

24-03-2023 r. do 30-03-2023 r.  składanie w przedszkolu wypełnionego formularza.

Poniedziałek- piątek  8.00 –  16.00

Wypełniony formularz  „Potwierdzenie woli uczęszczania w m-cu lipcu”.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zapisach do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola. Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki. Składanie potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka w lipcu 2023 r., należy złożyć WYŁĄCZNIE w przedszkolu ( dokument w formie elektronicznej zostanie nierozpatrzony).

Poniżej dokument do pobrania:

Potwierdzenie-woli-uczeszczania-lipiec-2023-dla-dzieci-z-Samorzadowego-Przedszkola-Nr-45

31-03-2023 r. godz. 10.00 ogłoszenie liczby wolnych miejsc  dla  dzieci z pozostałych przedszkoli. O przyjęciu dzieci z innych przedszkoli decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  dzieci uczęszczające  do przedszkoli, które nie pracują przez 2 wakacyjne miesiące w naszej dzielnicy.

Zapisy dla dzieci z pozostałych przedszkoli w miarę wolnych miejsc.

Składanie  wypełnionych kart zapisu na miesiąc lipiec z  pieczątką potwierdzającą  uczęszczanie dziecka  do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 w dniach:

03-04-2023r. do 06-04-2023r.  godz. 8.00 – 16.00

07-04-2023r.     godz. 8.00 –  13.00

Karta zapisu na miesiąc lipiec zostanie podana w przypadku wolnych miejsc na stronie internetowej przedszkola  lub w przedszkolu w dniu 31-03-2023 r. godz. 11.00.

14-04-2023 r.  listy przyjętych  dzieci do przedszkola na miesiąc lipiec będą wywieszone na drzwiach głównych przedszkola.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraków,07/02/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w lipcu.

Opracowany został harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec – sierpień 2023.

Poniżej link:

Harmonogram przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 r.

O zapisach do przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Zgłoszenia dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola  oraz zapisy  na dyżur wakacyjny dzieci z innych przedszkoli zostaną podane w późniejszym terminie. 

Pierwszeństwo dzieci spoza naszego przedszkola będą miały dzieci, których przedszkole pozostaje zamknięta przez dwa miesiące.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!