Powitanie Jesieni- Dzień Ziemniaka

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

         23 wrzesień 2016 to w naszym przedszkolu DZIEN ZIEMNIAKA – dzień, w którym powitaliśmy jesień.

Zanim nadszedł, wszystkie grupy pracowicie się do niego przygotowały tworząc prawdziwe ziemniaczane cuda  w krainie „Pyrolandii”, „Grulowie”, „Kartofelkowie” i „Ziemniakowie”.

01 02

03 03a

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Pocztówka z Krakowa”

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Ogłoszenia

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców

„Pocztówka z Krakowa”

 • 1 Cele konkursu
 1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Poszerzanie wiedzy o swoim mieście.
 3. Wzmacnianie więzi dziecka z rodzicem, radość ze wspólnego działania.
 • 2 Informacje ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie.
 2. Konkurs rozpoczyna się 19.09.2016 i trwać będzie do 30.09.2016 roku.
 3. Temat pracy konkursowej brzmi „Pocztówka z Krakowa”.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz rodziców z Przedszkola 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie.
 • 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4 lub A3, techniką dowolną płaską.
 2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi wspólnie przez dzieci i rodziców.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko, wiek autora pracy, tytuł pracy, nazwa/ numer grupy.
 6. Pracę należy składać do p. Marty Rybak (grupa I) do dnia 30.09.2016 roku.
 • 4 Wyniki konkursu i nagrody
 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola przedszkole45.krakow.pl
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Zapraszamy do udziału: Marta Rybak

Ciekawostki z życia II grupy

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

W trosce o zdrowie pogłębiamy wiadomości na temat zdrowej żywności.

Na zajęciach z cyklu „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” dzieci zapoznały się z piramidą zdrowego odżywiania oraz dowiedziały się o walorach witaminy A i gdzie jej należy szukać.

urodziny-kasi-032 sok-z-marchwi-056

 Nasi Partnerzybaner_pasazimage_logo

 BIP