Informacje dot. dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Ogłoszenia

dyzur                                                             Szanowni Państwo,

       uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy o systemie oświaty „o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu”. Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień), w którym przedszkole pracuje będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola na podstawie  wyżej przytoczonego zapisu ustawy.

Rodziców dzieci z innych Przedszkoli  informuję, że na dzień 18 maja br. przedszkole  nie posiada wolnych miejsc.

Przyjmujemy zapisy na listę rezerwową bez składania karty zapisu. Należy zostawić w sekretariacie przedszkola  dane kontaktowe rodzica/opiekuna.  W przypadku rezygnacji z miejsca lub braku wpłaty  (do dnia 12 czerwca br.)  za pobyt dziecka podczas dyżuru wakacyjnego, natychmiast skontaktujemy się z rodzicami dzieci zapisanych na listę rezerwową w celu złożenia niezbędnych dokumentów.

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2014/15 do przedszkoli samorządowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

2. Przedszkole nr 45 dyżur wakacyjny odbywa w miesiącu lipiec. Zapisy na listę rezerwową prowadzone będą w terminie od 18 do 31 maja 2015 r. w godzinach 8.00 – 15.00 ( z wyłączeniem dni 22 i 25.05 b.r.)

3. O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania.

4. Kartę zapisu do dyżurującego przedszkola rodzice mogą wydrukować lub otrzymać z przedszkola do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2014/15 ,karta powinna być ostemplowana przez to przedszkole w pkt.8 „ dziecko uczęszcza do ……”

Karta zapisu do P_45 na dyżur wakacyjny lipiec 2015

5. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w pkt. 2 terminu może nastąpić w przypadku posiadania wolnych miejsc pod warunkiem niezwłocznego dokonania wpłaty i okazania dowodu wpłaty najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Podpisywanie umów z rodzicami odbywa się będzie w siedzibie przedszkola dyżurującego od 1 do 12 czerwca 2015 r.

Terminy dni i godzin podpisywania umów:

01,08.06.2015 r. /poniedziałek/ 9.00 – 17.00
02,09.06.2015 r. / wtorek/ 9.00 – 14.30
03,10.06.2015 r. /środa/ 9.00 – 11.00
05,12.06.2015 r. /piątek/  10.00– 12.00

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie  - do dnia 12 czerwca b.r.  i okazania w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dyżurnego dowodu wpłaty. Za termin wpłaty uważa się   datę wpływu na rachunek bankowy przedszkola. Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. 

4. Rodzice dziecka korzystającego z pomocy MOPS są zobowiązani do przedłożenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu odpowiedniej decyzji o przyznanej przez MOPS pomocy.

Wykaz przedszkoli pełniących dyżur w okresie lipiec – sierpień 2015 r.

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Kraków w okresie lipiec- sierpnień 2015 r.

                                                                                                                  Joanna Wójcik
                                                                                                           /Dyrektor Przedszkola/

Wyprawa do Teatru Współczesnego – urodziny Stasia

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

15 maja dzieci z grupy drugiej, z okazji urodzin Stasia, zostały zaproszone przez solenizanta oraz jego rodziców do Teatru Współczesnego na spektakl „Jaś i Małgosia”. W piątkowy poranek, zaraz po wczesnym śniadaniu, z pomocą rodziców wyruszyliśmy z przedszkola, by po raz pierwszy pokonać pieszo dość znaczny odcinek drogi. Czekał nas spacer z ulicy Piekarskiej na ulicę Starowiślną.

P5150102 P5150103 P5150105P5150107P5150155

W teatrze zobaczyliśmy  pełną czaru i emocji opowieść o Jasiu i Małgosi, będącą adaptacją czerpiącą wątki zarówno z wersji Braci Grimm jak i Jana Brzechwy, skomponowaną tak, aby historia pozbawiona została przejawów okrucieństwa i mogła zachwycać swoją baśniową mądrością i ciepłym humorem również najmłodsze dzieci. Barwne kostiumy, bajkowa scenografia, wspaniałe efekty specjalne a nade wszystko aktorzy przeniosły widownię w magiczny świat! Poznaliśmy perypetie zagubionego w lesie rodzeństwa, uwięzionego przez Babę Jagę i wystawionego na wiele prób. Ale na szczęście, historia  zakończyła  się szczęśliwie i sprawiedliwie, niewinność i dobro wygrało ze złem i zostało nagradzane. Odwaga, zaradność i pomysłowość Jasia i Małgosi dodała nam otuchy i wiary we własne siły, a przykład kuszącego domku ze słodkich pierników, który okazał się pułapką, nauczył ostrożności.

J3J4

Nowe doświadczenia „Maluszków”

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

W ostatni czwartek 30 kwietnia w naszej przedszkolnej sali dokonaliśmy wielu chemicznych doświadczeń… Okazało się, że nasza sala zamieniła się w mini laboratorium. Po powrocie ze śniadania czekało na nas wiele niecodziennych przedmiotów: płyny, probówki, pipetki, barwniki różnego koloru, buteleczki, miarki i wiele, wiele innych.

Na początku pani Ania wyjaśniła nam co będziemy robić. Wszystko było dla nas nowe i nie zawsze całkiem zrozumiałe, ale podjęliśmy wyzwanie …

P1040333 P1040334

 Nasi Partnerzybaner_pasazimage_logo

 BIP