“Majowa łąka” – zajęcia w grupie II

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

“Majowa łąka” to bardzo wdzięczny temat ubiegłotygodniowych zajęć, podczas których, dzieci z grupy drugiej utrwalały wiadomości na temat zwierząt i roślin łąkowych. Udało nam się poćwiczyć także umiejętności matematyczne takie jak:  przeliczanie  elementów (w zakresie dostępnym dla dzieci), stosowanie liczebników głównych i porządkowych, tworzenie zbiorów. Wiele radości przyniosła dzieciom zabawa plastyczno-matematyczna, utrwalająca położenie przedmiotów w przestrzeni (nad, pod, za, na prawo, na lewo…). Zadaniem dzieci było ułożenie i przyklejenie na kartce (według ścisłej instrukcji) elementów łąki . Stworzyliśmy też piękne malunki, prezentujące majową łąkę. Ponieważ pogoda nam sprzyjała, nie zabrakło również obserwacji przyrodniczych oraz wesołych zabaw w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Barbara Gąsiorowska

 

Konkurs Mody Patriotycznej – nasi zwycięzcy

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

W zeszłym tygodniu (4 maja) w naszym przedszkolu odbył się konkurs mody patriotycznej. Dzieci z różnych grup wraz z pomocą rodziców wymyśliły i przygotowały stroje, które następnie zaprezentowały na scenie.

W dniu dzisiejszym (10 maja) odbyło się ogłoszenie wyników. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz książkę, a zwycięscy dodatkowo puzzle przedstawiające nasz kraj oraz charakterystyczne dla każdego regionu symbole.
Oto nasi zwycięscy:
miejsce I – Ida Moskal z gr. II 
miejsce II –  Zosia Dudek z gr. I oraz Ignaś Mróz z gr. II
miejsce III – Marta Rzepecka z gr. II oraz Aurelka Żukowska z gr I
Wszystkim dzieciom gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych konkursach.
Dziękujemy Prezydium Rady Rodziców za sfinansowanie dyplomów i nagród.
Barbara Gąsiorowska, Ewa Pałasz

Początek maja w grupie drugiej

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

Pierwszym tematem w maju była “Moja ojczyzna”. Dzieci wiedzą, że są Polakami, poznały tradycje związane z obchodami świąt państwowych, dowiedziały się, że podczas tych świąt wywiesza się  flagę Polski, potrafią wymienić barwy na fladze naszego kraju. Poznały symbole narodowe i opisywały ich wygląd, same wyklejały flagę kulkami z bibuły oraz kolorowały godło państwowe. Wiedzą jak nazywa się  stolica Polski, poznały legendę o powstaniu Warszawy i o Syrence oraz kilka charakterystycznych miejsc, znajdujących się w Warszawie. Dzieliły się z innymi dziećmi wiadomościami na temat Polski, wiedzą jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce, przez jakie większe miasta przepływa i,  że wpada do Bałtyku. Chętnie rozwiązywały zadania, wykonywały karty pracy, uczestniczyły w zabawach, tańcach.

Monika Chłapek

 

Poznajemy Polskę i Europę  –  grupa IV

Autorstwa Joanna Rebes dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

Poznajemy Polskę i Europę  –  grupa IV

„Jestem Polakiem i Europejczykiem” –  to temat ostatniego kwietniowego tygodnia, w którym dzieci wypowiadały się na temat swojego kraju: nazwy, obowiązującego języka, mieszkającego w nim narodu (Polska, język polski, Polacy). Wyjaśniały zwroty: Jesteśmy Polakami. Mieszkamy w Polsce. Mówimy po polsku. Słuchały legendy Mariana Orłonia O Lechu i białym orle i utrwalały znajomość symboli narodowych. Rozmawiały także na temat przynależności Polski do Unii Europejskiej i poznawały nazwy państw należących do UE oraz oglądały flagi wybranych państw europejskich.

Opowiadanie Wandy Chotomskiej Legenda o Warsie i Sawie wprowadziło dzieci do poznawania herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków. Treść legendy została pięknie zilustrowana rysunkami.

Ostatnia już poznana w grupie IV litera to h, której towarzyszyły ćwiczenia słuchowe i graficzne, jak również czytanie prostych wyrazów lub mniej prostych, w zależności od możliwości indywidualnych dzieci.

Podczas spaceru  bulwarami wiślanymi, tuż obok przedszkola dzieci spotkały małego jeża i mogły obserwować zwierzątko z bliska.

Agata Adamska

 

                        

“Moja miejscowość – mój region” – zajęcia w grupie II

Autorstwa bgasiorowska dnia . Zamieszczony w Wydarzenia

W minionym, ostatnim tygodniu kwietnia, prowadzone zajęcia w grupie drugiej, miały na celu:

  • zainteresowanie dzieci miejscem ich zamieszkania;
  • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto);
  • przybliżenie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta;
  • zwrócenie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania;
  • utrwalenie nazwy swojej miejscowości (adresu zamieszkania), poznawanie jej historii, symboli, ważniejszych obiektów i miejsc;
  • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce;
  • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór.

Barbara Gąsiorowska

 Nasi Partnerzybaner_pasazimage_logo

 BIP