Zajęcia dodatkowe

W zajęciach  gimnastyki korekcyjnej  uczestniczą  TYLKO dzieci , których rodzice złożyli  do dyrektorki przedszkola  wniosek o objęcie dziecka zajęciami gimnastyki korekcyjnej. Do wniosku rodzic/opiekun prawny dołącza aktualne skierowanie dla dziecka od lekarza rodzinnego, pediatry lub ortopedy. Skierowanie winno zawierać dokładne określenie przyczyny skierowania – opis rodzaju wady postawy oraz wskazanie do uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej. 

 Poniżej zajęcia dodatkowe finansowane przez UMK

do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć w poniższym linku:

Harmonogram ABU styczeń-czerwiec 2023

Szczegółowy harmonogram zajęć w poniższym linku:

Harmonogram zajęć umuzykalniających styczeń-czerwiec 2023

W przedszkolu w/w zajęcia prowadzone są w formie zajęć grupowych.

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!