Historia Przedszkola

52a70ec362cfd_ko

Samorządowe Przedszkole nr 45 im. Kubusia Puchatka położone jest w dzielnicy Śródmieście – Stare Miasto (dawny Kazimierz), w odległości około 1,5 km od Rynku Głównego oraz 200 – 300 m od Wisły.

W budynku przy ul. Piekarskiej 14 placówka działa od roku 1958. Wcześniej, jako Przedszkole nr 45, prowadziło działalność wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczną w lokalu przy ul. Podbrzezie 3. Ze względu na konieczność oddania tego lokalu Wyższej Szkole Pedagogicznej, w roku 1954 zaistniała nagła potrzeba poszukania dla przedszkola nowej lokalizacji. Biorąc pod uwagę również fakt, iż w tak dużej dzielnicy, jaką było Śródmieście, działało wówczas tylko jedno przedszkole, oraz to, że wiele dzieci osób pracujących nie zostało do tego przedszkola przyjętych, potrzeba wybudowania nowej placówki tym bardziej wydawała się niecierpiącą zwłoki.

Starania o uzyskanie pozwolenia na budowę rozpoczęto w październiku 1954. W powołanym Komitecie Budowy Przedszkola znaleźli się: Marcelina Katarzyńska, Janina Mellibruda (kierowniczka Przedszkola nr 45 przy ul. Podbrzezie), Erwin Kasperski i Mieczysław Długosz. Inwestorem był ówczesny Wydział Oświaty Miejskiej Rady Narodowej. Projekt budynku wykonał inżynier Z. Gądek i St. Glogier. Z uwagi na specyficzny charakter dzielnicy, budynek przedszkolny został zaprojektowany w sposób zharmonizowany z otoczeniem. Jego architekturę dopasowano do ówczesnych kazimierzowskich form zabytkowych. Zbudowano go z cegły, a jego wysoki dach pokryto dachówką karpiówką. Powierzchnia przedszkola zajęła 1107 m., wysokość pomieszczeń – 3,3 m., a cała kubatura budynku – to 3494 m2. Od strony południowej przedszkole otoczył ogród o powierzchni 4032 m2. W pierwotnej wersji na terenie ogrodu znajdował się brodzik, wodotrysk, dwie piaskownice (są do dzisiejszego dnia), trawnik, boisko do gier, pergola, altanka i pas działek (poletek uprawnych).

Budowę przedszkola rozpoczęto dopiero w grudniu 1955 roku. 18 października 1958 roku oddano je do użytku, a 4 listopada do budynku wprowadzono dzieci.

W ciągu minionych lat istnienia placówki funkcję dyrektora przedszkola pełniły:

  • Janina Mellibruda
  • mgr Barbara Jamróz
  • mgr Elżbieta Widła
  • Bożena Handwerker
  • mgr Ewa Łatak

Aktualnie, od 1 września 2012 r. funkcję tą sprawuje mgr Joanna Wójcik.


 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!