Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Wsparcie i opiekę psychologiczno-pedagogiczną sprawuje nad naszym przedszkolem Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1,  ul. Chmielowskiego 1 w Krakowie  dla dzieci i ich rodziców/prawnych opiekunów.

http://www.poradnia.oswiata.org.pl/kontakt/

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!