Opłaty

Opłata za korzystanie z przedszkola 

1. Stawka żywieniowa – 8,00 za dzień,

2. Opłata za świadczenia publicznych przedszkoli – zgodnieart.1 ust 4,lit. g,h ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U.z 2013r. nr 0 poz.827:

·    Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do 5 – ciu godzin dziennie (od 8:00 do 13:00)
nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

  • Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 – ciu godzin dziennie zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce za każdą godzinę pobytu poza godzinami od 8:00 do 13:00 w wysokości 1,00 zł

Wpłaty przelewem należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy:

15 1020 2892 0000 5602 0590 2632

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!