Opłaty

                 OPŁATY ZA KORZYSTANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

Wpłaty przelewem należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy oraz podając indywidulany nr dziecka.

15 1020 2892 0000 5602 0590 2632

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!