Jubileusz 60-lecia

Dzień 24 maja 2019 r. to data szczególna dla naszej społeczności przedszkolnej. Otóż w tym właśnie dniu świętowaliśmy 60-lecie działalności Samorządowego Przedszkola nr 45 im Kubusia Puchatka. Z tej okazji w naszym przedszkolu odbyła się Gala Jubileuszowa, na którą zaproszonych zostało wielu zacnych gości.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Pani Anna Korfel-Jasińska – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki
 • Pan Rafał Komarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Pani dr Teodozja Maliszewska – Radna Miasta Krakowa
 • Pan Jan Hoffman – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto
 • Pan Maciej Wicherek – Radny Dzielnicy I Stare Miasto
 • Pani Barbara Rzeźnik – Zarzycka – Rada Dzielnicy I Stare Miasta
 • Pani Małgorzata Wajda – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Pani Renata Stawarz – Główna Księgowa Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • Pani Beata Wcisło, Pani Izabela Ciarka, Pani Barbara Morawiec – Delegaci Policji w Krakowie
 • Pani Renata Czajka, Pan Maciej Necel – Delegaci Straży Miejskiej w Krakowie
 • Pani Elżbieta Cichocka – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Kraków-Śródmieście
 • Ojciec Marek Donaj – Proboszcz Parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Pani Teresa Greg – Zastępca dyrektora Fundacji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie
 • Pani Małgorzata Dutka-Mucha – Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 • Pani Aleksandra Rumińska – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
 • Pan Jan Gawron – Przewodniczącego Rady Rodziców wraz z Prezydium
 • wcześniejsi dyrektorzy naszego przedszkola: Pani Elżbieta Widła, Bożena Handwerker, Ewa Łatak
 • oraz
 • dyrektorzy, nauczyciele: zaprzyjaźnionych przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół, poradni psychologiczno – pedagogicznych, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, nauczyciele emeryci, byli pracownicy przedszkola, absolwenci, sympatycy oraz rodzice naszych przedszkolaków.

Galę poprowadziły dwie siostrzyczki: Pola – absolwentka naszego przedszkola oraz Nina – aktualny przedszkolak najstarszej grupy.

Dziewczynki słowami:

“W ten wiosenny piękny dzień, kiedy słychać ptaków śpiew

w naszych sercach radość jest!

To nie zieleń, kwiaty pachnące, ani słońca promyków tysiące!

Lecz to duma nas rozpiera, bo to wielkie święto – Urodziny Przedszkola

Panią dyrektor, co ma w swym władaniu przedszkolne włości,

Zapraszamy serdecznie, by powitała szanownych gości!”

zaprosiły na scenę Panią dyrektor Joannę Wójcik, która witając przybyłych na uroczystość gości, powitała tych wszystkich, którzy poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności, tworzyli historię przedszkola na przestrzeni 60 lat, pozostawiając w nim jakąś cząstkę siebie już na zawsze. W swoim wystąpieniu Pani dyrektor podkreśliła, że „Przedszkole przez lata wypracowało swój styl i charakter. Dzieci w naszym przedszkolu zawsze były, są i będą najważniejsze. Świętując tak piękny jubileusz 60-lecia uzmysławiamy sobie, że na historię Przedszkola złożyła się praca wielu pokoleń, że my dzisiaj jesteśmy tylko cząstką czegoś pięknego i dobrego, że jesteśmy kontynuatorami wspaniałych tradycji, które przetrwały dzięki tym, którzy tu byli przed nami. Uzmysławiamy sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za coś ważnego, że współtworzymy wielkie dzieło. Tworzymy wspólnotę, która przetrwała tak długi okres czasu, a poczucie wspólnoty jest potrzebne każdemu z nas”.  Dyrektor Joanna Wójcik zwróciła również uwagę na to, że nasze przedszkole to miejsce bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności przedszkolnej. Zaakcentowała iż „Jesteśmy przedszkolem z tradycjami. Stawiamy na wartości. Obok nowoczesnych rozwiązań, których nie może zabraknąć w przedszkolu XXI wieku, szczycimy się tym, że znamy swoje korzenie, pielęgnujemy tradycję, hołdujemy wartościom. Zgodnie z misją naszego przedszkola staramy się ukształtować wychowanków tak, aby dokonywali właściwych wyborów, kierowali się w swym postępowaniu szlachetnością, mądrością i wrażliwością. Podziękowała rodzicom, którym na sercu leży dobro naszego przedszkola, za współpracę, na którą zawsze możemy liczyć.

Na zakończenie Pani dyrektor życzyła wszystkim, aby ten jubileuszowy dzień zapisał się trwale w ich dobrych wspomnieniach.

Podkreślając rangę uroczystości, głos zabrali również zaproszeni goście: Pani Anna Korfel-Jasińska – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki, Pan Rafał Komarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani dr Teodozja Maliszewska – Radna Miasta Krakowa, Pan Jan Hoffmana – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto, Pani Teresa Greg – Zastępca dyrektora Fundacji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie oraz Pan Jan Gawron – Przewodniczący Rady Rodziców. W swoich wystąpieniach, na ręce dyrektora przedszkola, złożyli jubileuszowe gratulacje i podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów, satysfakcji z pracy pedagogicznej, kontynuowania i rozwijania tradycji przedszkola.

Po tak miłych słowach zaproszonych gości, głos otrzymali najmłodsi. Dzieci z grupy III i IV przedstawiły program artystyczny „Jubileuszowe świętowanie u Kubusia Puchatka”. Słowem, tańcem i piosenką zaprezentowały postać patrona naszego przedszkola – Kubusia Puchatka:

“Kiedyś pojawił się tu przypadkiem

Gdy nas oglądał z daleka ukradkiem

Gdy przyszedł do nas, serce nam skradł

I został z nami na wiele lat”

Wyśpiewały, jak ważna jest przyjaźń, nauka i dobra zabawa. Występ przedszkolaków został nagrodzony gromkimi oklaskami.

 

W kolejnej części programu, prowadzące galę, słowami:

“Choć o 60 długich lat postarzał się Puchatka świat,

My wciąż do zrobienia mamy wiele, przed nami marzenia i nowe cele..

A jak w przedszkolu mijał nam czas?

Śladami wspomnień – w przedszkolne mury zapraszamy dziś was!”

zaprosiły gości do zwiedzania przedszkola.

 

A na zwiedzających czekała już „sala zabaw z dawnych lat”, w której można było podziwiać wiekowe eksponaty, zbiory dawnych zabawek wypożyczone z Muzeum  Zabawek i Zabawy z Kielc, archiwalne dokumenty i przedmioty związane z działalnością przedszkola – kroniki, gazetki, książki… pokazane w nastrojowej scenografii.

Wiele emocji i wzruszeń wzbudziła, zorganizowana w przedszkolnych korytarzach, wystawa  fotografii, przedstawiających scenki z życia przedszkola, w kolejnych dziesięcioleciach jego istnienia.

 

W salach przedszkolnych można natomiast było podziwiać prace plastyczne aktualnych przedszkolaków o tematyce „Moje przedszkole”

Obchody zakończyły się poczęstunkiem, gdzie przy jubileuszowym torcie, goście wspominali minione lata i snuli plany na przyszłość.

I tak, w wyjątkowej atmosferze, pełnej wspomnień i zadumy ale jednocześnie wielce radośnie i optymistycznie, zakończył się ten szczególny dla naszego przedszkola dzień – dzień obchodów 60-lecia istnienia Samorządowego Przedszkola nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie.

Opracowała: Barbara Gąsiorowska

Fot. Joanna Wójcik i  Jarosław Gacek “6-TY ZMYSł STUDIO” 

PODZIĘKOWANIA

 

GRATULACJE

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!