Rezygnacja z przedszkola

Chcę wypisać dziecko z Przedszkola – co należy załatwić?

Są różne sytuacje i okoliczności życiowe, w których Rodzic podejmuje decyzję o konieczności wypisania dziecka z Przedszkola.

W chwili podjęcia ostatecznej decyzji o rezygnacji z Przedszkola trzeba wykonać kilka kroków, aby rozstanie odbyło się w sposób prawidłowy.

  1. Poinformowanie Dyrektora Przedszkola i Nauczycielki w grupie, że dziecko będzie wypisane.
  2. Złożenie w Sekretariacie oświadczenia o rezygnacji z miejsca (druk do pobrania w Sekretariacie oraz na naszej stronie). Wypełnione oświadczenie o rezygnacji można przesłać również drogą elektroniczną na adres: p45@mjo.krakow.pl
  3. Rozliczenie odpłatności – otrzymają Państwo drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
  4. Należy także pamiętać o zabraniu rzeczy dziecka przyniesionych do Przedszkola (np. ubrań na zmianę itp.)

Prosimy pamiętać zwłaszcza o rozliczeniu się z odpłatności – nieuregulowane zadłużenie będzie skutkowało wszczęciem procedury egzekucji w trybie administracyjnym.

Rezygnacja rodzica z uczęszczania dziecka do P45

Z poważaniem, 

Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!