REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Rekrutacja 2020/2021

Kraków, 28/02/2023 r.

Szanowni Państwo, 

Od dnia 1 marca br. do dnia 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Podpisane wnioski przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć osobiście w przedszkolu po wcześniejszym telefonicznym umówieniem się z sekretariatem przedszkola. Tel. 12 430-53-91.
Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Poniżej link dotyczący 

ZASAD REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

https://krakow.formico.pl/formico-parents/tabPublicText19.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Zasady+rekrutacji&publicTextId=19

KRYTERIUM DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ
Proszę wypełnić oświadczenie i dołączyć ksero książeczki zdrowia.

Oświadczenie_szczepienie

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod 

Serdecznie zapraszamy do Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kraków, 17/02/2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w terminie od 20.02.2023 r. – 28.02.2023 r. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Dokument ten winien być podpisany przez oboje rodziców, jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską.

Deklaracja do pobrania w poniższym linku:

Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w rokuszkonym2023_2024

Dokument należy złożyć w przedszkolu w następujących terminach:

Poniedziałek     20.02.2023 r.

27.02.2023 r.

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30- 15.45
godz. 8.00 – 10.00 i 14.30- 15.45
Wtorek              21.02.2023 r.

28.02.2023 r.

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.00

Środa                22.02.2023 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45
Czwartek          23.02.2023 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45
Piątek               24.02.2023 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45

Rodzice dzieci, starających się o odroczenie obowiązku szkolnego, będą mogli złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego tylko w przypadku posiadania decyzji dyrektora szkoły podstawowej – rejonowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak złożenia deklaracji skutkuje ponownym udziałem w procesie rekrutacji do przedszkola.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kraków, 01/02/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2023 r.

Również 1 marca 2023 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola: 20-28 lutego 2023 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć tutaj:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.37488226.330584775.1675360056-1916938744.1670437440

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

DAJ SWOJEMU DZIECKU SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ NA:

kreatywność,

magię dzieciństwa,

rozwinięcie skrzydeł.

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!