REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Rekrutacja 2024/2025

 MAMY WOLNE MIEJSCA!

Kraków, 02.04.2024 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Rodziców dzieci do przystąpienia do REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ  w dniach 20.05.24- 03.06.24.  Złożenie  oryginałów dokumentów  TYLKO w formie papierowej.  W przypadku  złożenia dokumentów, proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z sekretariatem przedszkola nr tel. 12 430-53-91.

Poniżej przedstawiam harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

od 20-05-2024 do 03-06-2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

do 04-06-2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

19-06-2024 godz. 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 20-06-2024 do 27-06-2024

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

28-06-2024 godz. 09:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

DAJ SWOJEMU DZIECKU SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ NA:

kreatywność, magię dzieciństwa, rozwinięcie skrzydeł.

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do niezwykłego świata Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kraków, 29.03.2024 r.
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zakończyła się rekrutacja podstawowa do naszego Kubusiowego Przedszkola.
Poniżej przedstawiam dalszy harmonogram  postępowania w rekrutacji podstawowej:

do 03-04-2024

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

19-04-2024 godz. 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 22-04-2024 godz. 08:00 do 07-05-2024 godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

08-05-2024 godz. 09:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

08-05-2024 godz. 09:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie serwisu rekrutacyjnego.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kraków, 28/02/2024

Szanowni Państwo,

Od dnia 1 marca br. do dnia 29 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do przedszkola pierwszego wyboru. Podpisane wnioski przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć osobiście w przedszkolu po wcześniejszym telefonicznym umówieniem się z sekretariatem przedszkola. Tel. 12 430-53-91.
Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Poniżej link dotyczący  ZASAD REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

https://krakow.formico.pl/formico-parents/tabPublicText19.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Zasady+rekrutacji&publicTextId=19

KRYTERIUM DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ
Proszę wypełnić oświadczenie i dołączyć ksero książeczki zdrowia.
Oświadczenie_szczepienie

DAJ SWOJEMU DZIECKU SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ NA:

kreatywność,magię dzieciństwa,rozwinięcie skrzydeł.

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do niezwykłego świata Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 19/02/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w terminie od 21.02.2024 r. – 29.02.2024 r. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym Przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Dokument ten winien być podpisany przez oboje rodziców, jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024_2025

Dokument należy złożyć w przedszkolu w następujących terminach:

Poniedziałek     26.02.2024 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30- 15.45
Wtorek              27.02.2024 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45
Środa                21.02.2024 r.

28.02.2024 r.

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.00

Czwartek          22.02.2024 r.

29.02.2024 r.

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45

godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.00

Piątek               23.02.2024 r. godz. 8.00 – 10.00 i 14.30-15.45

Rodzice dzieci, starających się o odroczenie obowiązku szkolnego, będą mogli złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego tylko w przypadku posiadania decyzji dyrektora szkoły podstawowej – rejonowej o odroczeniu obowiązku szkolnego. Brak złożenia deklaracji skutkuje ponownym udziałem w procesie rekrutacji do przedszkola.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków 14/02/2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2024 r. Również 1 marca 2024 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public/menu/14

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025:

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

DAJ SWOJEMU DZIECKU SZANSĘ NA DOŁĄCZENIE DO KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA ORAZ NA:

kreatywność,magię dzieciństwa,rozwinięcie skrzydeł.

Wszelkie informacje dot. składanych wniosków, można uzyskać w sekretariacie przedszkola pod nr tel. 12 430-53-91.

Serdecznie zapraszamy do świata Kubusiowego Przedszkola!

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!