🌞Dyżur wakacyjny🌞

Autorstwa dyrektor dnia . Zamieszczony w Dyżur wakacyjny - Sierpień 2024

Kraków, 04/04/2024 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny sierpień 2024 r. jest wywieszona na drzwiach głównych przedszkola.  Rodzice dzieci z innych przedszkoli otrzymają wiadomość @ dot. wyników rekrutacji.

Rekrutacja na dyżur wakacyjny w sierpniu 2024 r. została zakończona. Przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami. 

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania i organizacji przedszkola podczas dyżuru otrzymają Państwo w późniejszym terminie na prywatne @

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 27/03/2024 r.

                                                        Szanowni  Rodzice/ Opiekunowie dzieci spoza naszego przedszkola,

uprzejmie informuję, że dla Państwa dzieci pozostało wolnych miejsc.

O przyjęciu dzieci decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  dzieci uczęszczające  do przedszkoli, które nie pracują przez 2 wakacyjne miesiące, w pierwszej kolejności w naszej dzielnicy, a następnie z pozostałych dzielnic Krakowa.

Składanie  wypełnionych kart zapisu na miesiąc lipiec z  pieczątką potwierdzającą  uczęszczanie dziecka  do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 w dniach:

02.04.2024 r. (wtorek) w godz. 8.15- 10.00 i 13.00 – 15.45

03.04.2024 r. (środa) w godz. 8.15- 10.00 i 13.00 – 15.30

Poniżej do pobrania karta zapisu na miesiąc sierpień:

Deklaracja korzystania z wychowania przedszkolnego dyżur wakacyjny SIERPIEŃ 2024 dla dzieci spoza naszego przedszkola

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NIEZWYKŁEGO ŚWIATA KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA 🙂 

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 27/03/2024 r.

                                                                                               Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dla dzieci z naszego przedszkola rekrutacja na dyżur wakacyjny w SIERPNIU 2024 r. została zakończona. Złożone przez rodziców potwierdzenie woli kontynuacji uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 45 im. Kubusia Puchatka w Krakowie do dnia 26 marca 2024 r. jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na dyżur wakacyjny.

                                                      Dla dzieci spoza naszego przedszkola pozostało 7 wolnych miejsc.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 20/03/2024 r.

               REKRUTACJA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2024 DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 45 IM. KUBUSIA PUCHATKA W KRAKOWIE

Wypełniony formularz  „Potwierdzenie woli uczęszczania w m-cu sierpniu”, należy złożyć:

25.03.2024 r.  (poniedziałek) godz. 8.15 – 15.45

26.03.2024 r. (wtorek) godz. 8.15 – 15.45

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O zapisach do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola. Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy w żaden sposób nie mogą zapewnić dziecku opieki. Składanie potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka w sierpniu 2024 r., należy złożyć WYŁĄCZNIE w przedszkolu ( dokument w formie elektronicznej zostanie nierozpatrzony).

Poniżej dokument do pobrania:

Potwierdzenie woli uczęszczania w sierpniu 2024 dla dzieci rodziców z Samorządowego Przedszkola Nr 45_

Bardzo proszę o skrupulatne wypełnienie dokumentu ( m.in. podpisy obojga rodziców) i złożenie dokumentu wyłącznie w/w terminach. Brak wpłynięcia w/w terminach dokumentu na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca.

27.03. 2024 r.  ogłoszenie liczby wolnych miejsc na stronie przedszkolnej (zakładka dyżur wakacyjny) dla dzieci z pozostałych przedszkoli.

O przyjęciu dzieci z innych przedszkoli decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają  dzieci uczęszczające  do przedszkoli, które nie pracują przez 2 wakacyjne miesiące.

ZAPISY DLA DZIECI Z POZOSTAŁYCH PRZEDSZKOLI TYLKO W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC!

02.04.2024 r. ( wtorek) w godz. 8.15- 10.00 i 13.00 – 15.45

03.04.2024 r. (środa) w godz. 8.15- 10.00 i 13.00 – 15.30

składanie  wypełnionych kart zapisu na miesiąc sierpień z  pieczątką potwierdzającą uczęszczanie dziecka  do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.

W przypadku wolnych miejsc w dniu 27.03.br. zostaną na stronie internetowej przedszkola  podane  godziny przyjęć deklaracji korzystania z wychowania przedszkolnego dyżur wakacyjny SIERPIEŃ 2024 dla dzieci spoza naszego przedszkola. 

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraków, 22/02/2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w sierpniu.

Opracowany został harmonogram pracy samorządowych przedszkoli w okresie lipiec 2024- sierpień 2024. Poniżej link do harmonogramu:

Harmonogram przerwy wakacyjnej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 lipca 2024 do 31 sierpnia 2024 r.

O zapisach do przedszkola decyduje dyrektor przedszkola.

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Zgłoszenia dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola  oraz zapisy  na dyżur wakacyjny dzieci z innych przedszkoli zostaną podane w późniejszym terminie. 

Pierwszeństwo dzieci spoza naszego przedszkola będą miały dzieci, których przedszkole pozostaje zamknięta przez dwa miesiące.

Z poważaniem,
Joanna Wójcik
Dyrektor Przedszkola

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!