Kadra i Personel

Dyrektor Przedszkola:

mgr Joanna Wójcik

Z-ca dyrektora przedszkola:

mgr Agata Adamska

Nauczyciele:

mgr Agata Adamska

mgr Monika Chłapek

mgr Agnieszka Treffon

mgr Dominika Gawlik

mgr Marta Falińska

mgr Joanna Rebes

lic. Jakub Nowak 

Pracownicy obsługi:

 Danuta Knapik – Intendent

Anna Gajkowska – Sekretarka

Małgorzata Paździor – pomoc nauczyciela

Kinga Dudziak – pracownik obsługi 

Celina Moryc- pracownik obsługi 

Danuta Kasperowicz- pracownik obsługi 

Pracownicy kuchni:

Wiesława Rapacz

Wanda Migas

Maria Olesiak

Rzemieślnik:

Piotr Baster

 

 rada-dzielnicy i

Nasi Partnerzy

    

    

 BIP

error: Content is protected !!